Dienstenpakket

Boekhouding
5

 • bijwerken van boekhoudingen
 • opstellen van tussentijdse rapporten
 • opmaken, controleren van jaarrekeningen
 • opstellen van specifieke bedrijfseconomische analysemodellen (aangepast aan de uitgeoefende activiteiten)
 • ratioanalyse / exploitatie nevenberekeningen

Fiscaliteit
3

 • fiscaal advies, optimalisatie fiscale toestand binnen de wettelijke normen
 • periodieke aangiften: btw, personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • vertegenwoordiging / assistentie bij eventuele fiscale controle

Administratieve organisatie
2

 • assistentie bij de keuze van de optimale exploitatievorm: eenmanszaak vs. vennootschapsstructuur
 • assistentie bij de organisatie van uw administratie

Juridische diensten
5

 • assistentie bij de oprichting/opstart van uw handelszaak (financieel plan, oprichtingsakte, ...)
 • contactname met notaris, financiële instellingen, ...
 • aanvraag tot inschrijving KBO
 • eventueel andere aanvragen m.b.t. vergunning nodig voor de exploitatie van uw handelszaak
 • assistentie bij de opstelling van wettelijk verplichte (jaar)verslagen

Wettelijke bepalingen

De taken/opdrachten van "extern accountant" en "belastingconsulent" worden uitgebreid beschreven in de wet van 21 februari 1985 tot oprichting van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (www.iab-iec.be).

Opdrachten van de accountant
6

De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, de volgende opdrachten uit te voeren:

 • alle boekhoudstukken nazien en corrigeren
 • zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's.
 • boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen organiseren en advies verstrekken inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen, niet enkel voor zijn eigen cliënten, maar tevens voor de anderen.
 • de boekhouding van derden organiseren en voeren.
 • de in artikel 38 bedoelde werkzaamheden, met uitzondering van de in artikel 38,3°, bedoelde werkzaamheden voor ondernemingen waarin hij opdrachten bedoeld in 6° en in artikel 37, eerste lid, 2°, verricht.
 • de opdrachten andere dan deze bedoeld in 1. tot 5. en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Opdrachten van de belastingconsulent
3

 • advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden
 • belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen
 • belastingplichtigen vertegenwoordigen

Ons kantoor

Keizershoevestraat 1 (1ste verd.), 2610 Wilrijk

* BV
Ondernemingsnummer: 0418390001
RPR Antwerpen - Afdeling Antwerpen

Tel: 03 286 42 50
Fax: 03 286 42 59

info@and3.be

Openingsuren:
Maandag tot donderdag: 8:30u tot 12:30u & 13:00u tot 17:00u
Vrijdag: 8:30u tot 12:30u & 13:00u tot 15:00u

Algemene voorwaarden
Voorbehoud
Disclaimer